Ancöi l'è e i sun e ure
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

 

OMOLOGIE

 

MONACO - VENTIMIGLIA

   I siti dove sono sorti Ventimiglia medievale e Monaco medievale sono conosciuti entrambi come: u Scögliu

 

           I DUI SCÖGLI:

 

 

VENTEMIGLIA   E    MUNEGU

                                              Munegascu                Paire Louis Frolla

 

 

O Ventemiglia cara Ventemiglia

Saci che semu üna stessa famiglia

Tü da levante e min da punente

Purtamu au nostru cö l’amù crescente

D’a nostra terra, de so’ tradiçiue

D’a nostra lenga e de so’ ambiçiue.

 

Tant’è prodiga cun nui a natüra

Che se speglia ün tüta a creatüra,

Purremu navigà, virà u mundu

Nun truveremu mai ün fundu ün fundu

Chel’imagine duçe e savuria

D’a nostra tantu aimà riva sciuria.

 

A marina ch’u celu blü razunze,

Ch’u brün pescaù vugandu munze,

I valui ch’arosu i toi giardin

Enghirlandai cuma per ün festin,

E valade garnie d’aurivei,

De vigne, röse e verdi parmurei,

 

Chele muntagne che te fan curuna

Ch’a gianca neve l’invernu ünviruna,

U surigliu che spande l’armunìa

Au to bon populu cin d’alegrìa,

U campanin d’a veglia catedrala

Che cun amù te cröve d’a so’ ala,

 

Sun tanti beli incanti

Che poi mete ün avanti

E ch’atiru i strangei

Un mesu ai toi figliöi.

Ma piglia garda au giögu

Per nu tumbà ùntu fögu.

 

Çech’è per nui amiraçiun

D’autri desgancia l’ambiciun

Per nui gioia e meraviglia

Pe’ eli invidia e girusìa.

Nui generusi e prüdenti,

Eli ? faussi e preputenti !

 

Cari cumpagni ventemigliusi

Lasciamu a critica ai mariçiusi.

Agimu fede au nostr’ideale

Sarvagardia de l’arima ancestrale

Cusci seran cuntenti i nostri vegli

D’a sacra cumüniun d’i nostri scögli.

 

Sarvamu l’arima, è tempu ancura,

D’a lenga che se ne va’ ün malura,

A a nostra terra, a i nostri morti,

Daremu prova de iesse forti;

Daremu ai zuveni ün belu esempi

Da seghe, sempre, ün tüti i tempi.


                                                                                                              A BARMA GRANDE Antulugia intemelia  - LIBRU XII  - I.I.S.L. 1972

 

 

   Munegu u l’è insc’in scögliu,

 

             nu’ seménu e nu’ cögliu,

 

                      ma vivu e vögliu.

 

 

 

U  MEI  PRIMU  INCONTRU  CUN  MUNEGU

                                                                        Ventemigliusu                                         Alessandro Varaldo  - 1932

    U mei primu incontru cun Munegu u l’è d’i tempi candu eira ancura in zuvenetu pensusu e stava inta vila d’i mei veci, inte Asse, arrente â ciaza.

    Chelu giurnu m’arregordu che u gussu d’i pescavui u riturnava carregu, e i nu’ l’eira tüti pesci. D’insci’a ciaza, (ch’a l’eira cume u “club” d’e tüte e gente d’u postu, gente che â dita d’u pueta “i lavùra a terra e a marina”) tüti i mirava a bordu pe’ cunusce chi ghe fusse. I pescavui i l’eira staiti sübitu ricunusciüi, ün pe’ ün, ma inseme a eli gh’eira in omu che nisciün àva mai vistu, in tipu cun in pissu e in pa’ de barbixi ch’i ghe cařava insc’i lerfi.

    U l’è in furestu, i dixeva.

    Alura caicün l’è vegnüu a çercame, mi’ che sava l’italian e in po’ de françese.

  - Scià vegne chì che gh’è in furestu.

    E difati u furestu u càřa. Prima però che me fusse faitu avanti, cun gran meraveglia, sentimu d’â sou buca u nostru mèiximu parlà.

    U nu’ l’eira de Ventemiglia, nisciün u cunusceva, e u parlava cume nui !

    U n’à spiegau u misteru u padrun d’a barca:

  - U l’è in Munegàscu.

                                                                            A BARMA GRANDE 1932