Ancöi l'è e i sun e ure
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

 

CUMPAGNIA d’i VENTEMIGLIUSI

 

S T A T Ü T U

 

- SCOPI -

Art. 1 - A “Cumpagnia d’i Ventemigliusi”, fundà int’u 1927, a se prupune de mantegne vivi u parla’ e e tradissiun de Ventemiglia, de fa’ cunusce a sou störia, difende i soi munümenti, e sou belesse natürali e d’agiütà tüte e inissiative pe’ u sou prugressu.

 

Art. 2 - L’assuciassiun a nu’ l’à scopu de lücru, dunca, e atività cultürali i seran delongu impruntae e ispirae a ‘stu prinçipiu. Base, fundamentale de l’atività assuciativa a l’è u vuluntariatu che, uperandu iscì cun sòdi pübrichi, u porta avanti in serviziu suciale. Se duvesse paresce avansi de gestiun, i seran impiegai pe’ e ativitae futüre.

 

- SOCI -

Art. 3 - Pe’ diventà Soci d’a Cumpagnia besögna:

a) esse nasciüi a Ventemiglia o essighe dumiciřiai aumancu da vint’ani o esse figliu de paire e de maire uriginari d’a Zona Intemelia,

b) parla’ u ventemigliusu, o fa’ u puscibile pe’ parlaru,

c) esse presentau da in Sociu.

 

Art. 4 - I purreran domandà l’iscrissiun â “Cumpagnia d’i Ventemigliusi” iscì canti, nu’ atrövanduse inte cundissiun d’u precedente articulu:

a) i sece iscriti d’â nasciun intu Cumüne de Ventemiglia.

b) i sece figli de paire e maire residenti a Ventemiglia.

c) i fasse parte d’e Seziui d’a “Cumpagnia”.

d) i travaglie, a calunche tituřu, p’i scopi asuciativi.

e) i dimustre interesse pe’ a störia, e tradissiui e u dialetu de Ventemiglia.

f) i vive inta Zona Intemelia e i s’interesse de a vita d’a “Cumpagnia” e d’e sou atività.

   U Cunsegliu u decide de l’acetassiun d’i Soci, nu’ duvendu rende raixun d’e sou decisiun.

 

Art. .5 - I Soci i s’impegna a paga’ tüti i ani a tessera, ch’a ghe vegnirà presentà da in’incarregau d’a “Cumpagnia”. A quota assuciativa a nu’ l’è trasmiscibile e a nu’ l’è sugeta a rivalütassiun.

 

Art. 6 - I Soci i l’àn diritu de votu intu Parlamentu urdinario, iscì in caixu de partecipassiun tempuranea â vita asuciativa, za’ ch’i duveran porze a sou atività suciale, cume a chela d’e seziui, a tituřu assulütamente de bada.

 

- SEZIUI -

Art. 7 - Pe’ purta’ a bon fin i scopi assuciativi a “Cumpagnia” a se servirà d’ê sou Seziun:

a) d’a CUMPAGNIA d’u TEATRU VENTEMIGLIUSU

b) de l’ ACADEMIA VENTEMIGLIUSA de Cultüra Intemelia

c) d’a Curale in custüme CUMPAGNIA CANTANTE

d) d’i CENTRI de CULTÜRA DIALETALE inte scöre

e) d’a Rapresentativa cumünale SBANDIERANTI d’i SESTEI

f) d’a CUMPAGNIA BAŘESTREI

g) de ciache autra inissiativa decisa dau Parlamentu d’i Soci e dau Consegliu Diretivu.

   A “Cumpagnia d’i Ventemigliusi” a l’è rapresenta’ inte l’ “ENTE AGOSTO MEDIEVALE” e int’a “CONSULTA LIGURE” dau Consule Rapresentante o da in sou deřegau.

 

Art. 8 - Tüte e Seziun d’a “Cumpagnia” i seran aministrae autonumamente da in Diretù e da in Segretariu, numinai au dedrente d’i Soci.

 

Art. 9 - E Seziui d’a “Cumpagnia” i nu’ pureran persegue scopi ch’i sece in cuntrastu cun cheli statütari e i l’averan numa’ l’obrigu de presenta’, ciache anu, inta reüniun de Cunsegliu d’u mese de marzu, ina relassiun de l’atività cundüta e de chela, de mascima ch’intenderan prudüxe inte l’anu che vegnirà. E atività d’a “Cumpagnia” e d’e sou Seziui i vegniran faite cunusce ai Soci atraversu a pubricassiun de articuli inscia stampa lucale.

- ORGANI -

Art. 10 - A Cumpagnia a l’è aministra’ da:

a) U Parlamentu, furmau da l’assemblea de tüti i Soci, ch’a dev’esse radüna’ ciache trei ani, pe’ l’aprövassiun d’i conti e l’elessiun d’u növu Cunsegliu; iscì i scangiamenti au Statütu e a quota d’a tessera i duveran esse aprövai da in Parlamentu.

b) U Cunsegliu, u l’è furmau da séze Cunsegliei numinai dau Parlamentu e, cume membri de diritu, dai Consuli unurari, numinai dau Parlamentu pe’ i sou meriti speciaři in favu’ d’a Cumpagnia; dai Diretui e dai Segretari d’e Seziui, cuscì cume dai Deřegai d’u Consule Rapresentante.

c) U növu Cunseglio cuscì furmau, u numinerà in Consule Rapresentante, cu’e funziui de Presidente d’a “Cumpagnia”, trei Consuli cun funziui de Vicepresidenti, cun incarreghi stabiřî dau Cunsegliu; in Cançelé, in Segretariu e in Cascé, riünìi intu Burò.

d) U Console Rapresentante u cûrdina u regulare funsiunamentu d’e atività suciali, iscì versu terze persune, u purrerà iscì assüme tüti cheli pruvedimenti de caratere straurdinariu, cun l’obrigu de riferine au Cunseglio, inta prima reüniun mensiře utiře.

e) I Consuli i duveran aministra’ au megliu i incarreghi reçevüi, cum’i purreran sustitüì u Rapresentante, inti caixi cunsentî, esercitandune e funziui.

f) U Cançelé u l’à in cunsegna l’archiviu cu’i libri d’i verbali. U redige i verbali, pruvedendu a l’esecüssiun d’e delibere. In caixu d’impedimentu u vegnirà sustitüiu dau Segretariu.

g) U Segretariu u l’à in cüstodia a sede suciale e u purrerà assorve ai compiti d’u Cançelé, cume a speciaři mandai reçevüi da parte d’i Consuli.

h) U Cascé u cüstudisce i sodi e ciache autru valure d’a Cumpagnia, ucüpanduse d’u patrimoniu e d’a cuntabilità, in ciü de predispune i biřançi.

 

Art. 11 - U Cunsegliu diretivu u duverà redige u biřançu cunsüntivu e chelu preventivu, pe’ trei ani, ch’i duveràn esse presentai au Parlamentu urdinariu pe’ purré esse cunsürtai dai asuciai ch’i ne fasse richiésta e messi in apruvassiun. A cuntabilità anu pe’ anu a dev’esse messa in apruvassiun inta reuniun de Cunsegliu d’u mese de setembre.

 

Art. 12 - U Parlamentu u duverà esse convucau cun invitu scritu, inte ciache caixu, mandau pe’ posta a tüti i Soci e cu’a püblicassiun insci’a stampa lucale. U Cunsegliu u se riünirà, in adünansa urdinaria, ciache ürtimu lünesdì de tüti i mesi e u purrerà esse riüniu, in adünansa straurdinaria dau Consule Rapresentante, cun invitu scritu. Tüte e adünanse i seran vařide calunche sece u nümeru d’i Soci presenti. Sece int’e reüniui d’u Parlamentu che inte chele d’u Cunsegliu se duverà parla’ puscibirmente in ventemigliusu. Au cumensà de ciache reüniun d’u Cunsegliu, se duverà leze u verbale d’a reüniun precedente, pe’ cuntrula’ l’andamentu d’e cose ch’i s’eira decise. Int’a relassiun, presentà dau Cunsegliu au Parlamentu, se duverà arregorda’ l’atività de ciach’un d’i Consuli e d’i Cunsegliei in favu’ d’a “Cumpagnia”, cume pe’ chela d’e Seziun.

 

Art. 13 - L’è vietau destrebüì, iscì in modu indiretu, utiři o avansi de gestiun, e mancu fundi, risérve o capitali, sarvu diverse impusissiun de lége. A disgregassiun d’a Cumpagnia a purrerà esse delibera’ dau Parlamentu cun a magiuransa d’i trei carti d’i Soci, inta prima cunvucassiun e de calunche sece u nümeru d’i Soci inta segunda convuca, pe’ ina data diversa. Pe’ contra u patrimoniu u duverà esse devuřüu a asuciassiui cun e méixime finařità, o autrimenti pe’ finařità de pübrica ütiřità.

 

Art. 14 - Pe’ cantu u nu’ l’è espressamente previstu dau presente statütu, cume pe’ cheli d’ê rispetive sessiun, i sun vařide e norme de lége vigenti in matéria.

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

   U presente Statüto, redatu in catorze articuli, u l’è staitu aprövau, a l’ünanimità d’i presenti, dau Parlamentu straurdinariu, regularmente cunvucau dau Consegliu Diretivu, in data 31 de marsu d’u 2001, a catr’ure de dopusdernà, int'a sede d’a Cumpagnia, duverta inte Ventemiglia, in via G. Mazzini au nümeru 12.