Ancöi l'è e i sun e ure
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

SCUSSETU

 

PARMURELI

 

ÖVI GRIXURAI

 

A  PASCA  DE  ‘STI  ANI

                                                                                                                          Segundin u Buscagliu

         Sun nasciüu tanti ani fa’ in Ciassa d’Erbe, candu e gente i ghe vegniva ancura tüte e matin a acatà pe’ fa’ da mangià. Ancöi in Ciassa d’Erbe nu’ se ve’ ciü in gatu e a Ventemiglia Auta nu’ gh’é che d’i furesti, brave gente, ma ch’a nu’ parla che l’italian e pe’ fave acapì duvé parlà cume eli.  Me permetu de scrive caicosa, nu’ pe’ fa’ d’a leteratüra, che nu’ sereva mancu bon, ma perché l’arreste u regordu de ‘sti ani passai candu avevimu de abitüdini che au giurnu d’ancöi i pön paresce de foure.  Ve dumandu dunca d’avé pasciensa e, se se’ zuveni, saveré cuscì cume vivevimu sciüscianta o setant’ani fa’ a Ventemiglia Auta, candu u Cuventu u cumençava apena a piglià impurtansa, candu int’a buca d’a scciümaira se gh’andava ancura a càcia e, insci’a spassegiata, Pascà u ghe tegniva e vache int’in prau, là duve avura gh’é a ca’ de Nutari.

 

    Cume tütù pö scangià !  Candu eirimu figliurami se divertivimu cun ninte; in sciupetu de cana da dui sodi, che acatavimu da Zanardeli, int’a cařà de l’Uspèa, in manübriu che se favimu cu’in tocu de fiférru pe’ zügà au ziru d’Italia inturnu a Ciassa d’Erbe, in sachetu de baline pe’ zügà insc’ê Crote, davanti â Geixa grande, au trianguřu o â capitale. Zügavimu inscì ae scatuře, â sgavàndura, au balun, candu n’avevimu ün, dunca ç’u fàvimu cun d’u papé o cun de strasse.

    Gh’eira inscì d’i spaciàdi che de nöte i l’andava pe’ gati int’i carrugéti, int’a Rucheta, opüre i zügava ai òti e i l’avereva pusciüu rumpìsse u colu çentu vote.

    E feste l’aspeitavimu cume d’u sücaru, cantu perché nostra maire a fàva d’abitudine ina bela turta e perché vegniva i banchi d’a féira, duve spendevimu ‘sti dui o trei sodi che caicün ne dàva.

    A Pàsca pöi, ghe pensavimu in mese avanti. Za’ a dumenega d’ê parmure se preparavimu de bun’ura pe’ andà a fa’ benedì u parmurélu, duve gh’àvimu apésu ina meza duzena de ciapelete imbrücae int’u papé e caiche giandugliotu. Candu pe’ a strada in figliö maralevau u ne dixeva ina parola sporca perché ghe rispundessimu «màngiateřa ch’a l’è bon’erba» nu’ ghe rispundevimu mancu, pe’ puira che u ne mangesse tütu cose gh’eira apesu.

    U giurnu de Pàsca int’e tüte e cae, e maire i fàva ingrixurà i övi pe’ fa’ pieixé ai figliöi. Ghe n’eira de tüti i curui: de russi, de verdi, de giàuni, ch’i l’eira ina vera belessa.

    ‘Stu giurnu lì, a cosa ciü impurtante e a ciü ch’a ne stesse a cö, l’eira de zügà au scussétu cu’i övi. Alura i l’andava a bon patu (in sodu l’ün) e tüti i n’acatava.

    Ma che cumedia pe’ çercà i ciü düri !  Ghe passàva tüta a corba avanti d’atrüvane ina meza duzéna de nustrai o inscì de Piemunte, ma ch’i fusse düri.

    In Ciassa, za’ d’a matin de bun’ura gh’eira de l’agitassiun.  Tüta a zuventüra, dai figliörami ai zuvenòti de vintiçinche, trent’ani, i l’eira lì.  - Ti t’u fai in övu ? - ghe dixévimu. Opüre:- Ç’à fàmu ina punta ? –

    S’i ne dixeva de scì, ghe dàvimu u nostru òvu da assazà e l’autru u ne dava u sou. E pichetàvimu ‘sti övi insce i denti davanti pe’ ve’ se i l’eira cüi düri che i nostri. Candu finarménte eirimu d’acordiu, alura se zügava.

    Pari ... despari ... in sodu se vögliu ...  Chelu ch’u perdeva u se meteva suta, lasciandu ve’ l’övu da in sgarbu faitu cun u diu grossu acavalau insci’a punta de l’ìndicu, ... e l’autru u picàva. Ma ca’ de parole perché u sgarbu u fusse abastansa largu pe’ purré picà !

    Candu gh’avevimu l’övu rutu d’â punta, de vote se favimu in cü e fina ina pança.

    Besögnava avé i ögli ben larghi e fa’ ben atenžiun perché gh’eira in mügliu d’imbrügliui ch’i l’arrivava a métise in puntairö int’u mezu ai denti pe’ afisciate l’övu candu i l’assazava.  Ghe n’eira de cheli ch’i te fàva assazà in’övu de gaglina epöi i picava cun ün de farauna. E candu i tou övu u l’eira rutu ti àvi bon d’atacà lite, nu’ gh’eira ciü ninte da fa’.

    Tütu lulì pe’ u giurnu de Pàsca. Au Lünesdì, pe’ tradissiun, s’andava â Madona d’e Vértü.

    I zuvenoti i partiva ae prime ure d’a matin pe’ fasse in pò ve’ e cuntařu a l’induman. Ghe n’eira ch’i se purtava a chitàra, d’i autri u manduřin e fina d’e armoniche.

    Nui, che erimu ancura pecin, nu’ muntavimu che versu çinche o sei ure, cun nostra maire. Se purtavimu in po’ de pan, caiche övu düru, in po’ de salame e lasciü, pe’ fa’ a merendeta, acatavimu due bicicrete d’aigazösa da büve. Epöi cuntinuavimu a zügà ai övi.

    Oh ! se ghe n’eira de gente ! Ch’i sunava, ch’i cantava, ch’i ciaciaràva cume se fusse staitu â feira. Gh’eira inscì i soliti ciucatui che pöi i l’andava a fenì int’in ruveu e ch’i se gh’adurmìva cume se u fusse staitu in leitu de ciüme.

    I banchi ch’i vendeva da mangià e da büve, i vendeva inscì d’i arburéti. I l’eira de ramete duv’i gh’avéva levau e föglie e i nu’ gh’avéva lasciau che chele d’a çima; i gh’avéva infiřau ina méřa, in bescötu, ina Mariéta e ina cubaita.

    Ciascün gh’azunzéva pöi chelu ch’u vuxéva perché ciü u l’eira ben ingarniu ciü u l’eira belu. Versu deix’ure muntava a prescesciùn e u prevostru u l’andava a di’ Messa int’a geixa d’a Madona. Ma scicume a l’eira tropu pecina, perché i ghe stesse tüti, alura e gente i stàva insci’a porta e candu i puxéva intrà i l’andava a fa’ in ziru pe’ sta’ a mente i cadri uferti â Madona, candu a l’aveva faitu in miracuřu.

    A mezegiurnu nu’ gh’eira ascàixi ciü nisciün, ma l’anu dopu a l’eira a méixima cosa. Avura tütù s’è persu. Poveri de nui !

                                                                                   LA VOCE INTEMELIA anno XXVIII - n° 4 - aprile 1974

 

             Sgrissura                                                       Batura                                                     Tarabéla

 

A S E T E M A N A  S A N T A

DE  CANDU  EIRIMU  FIGLIöI

                                                                                                                      Segundin u Buscagliun

    Forsci avereva duvüu parlà d’a setemana Santa avanti de parlà de Pasca; me sun sbagliau e me ne scüsu.

    Savé forsci che a tradižiun a vö che au zögia Santu e campane i nu’ sone ciü ni a mesegiurnu ni pe’ e funsciun religiuse. In França i dixe che i sun partie pe’ Ruma, ma da nui pe’ contru, scicume e viemu delongu insci’u campanin, se dixe che i sun astacae. Chi age raixun nu’ u saciu, però chelu che gh’eira de següru l’è che a meixima geixa a l’aveva pigliau e sou despusisciun pe’ ‘sti trei giurni e pe’ trei giurni besögnava bate i giüdei.

    Dunca u sagrestan d’a Geixa Grande, u ciamava in grande, che ai mei tempi u l’eira Pepin de Cesare, u Bidelu, e u ghe dava ina grossa tarabela de ruve, spessa dui di e ch’a l’aveva dae due parte dui batenti perché a purresse fa’ ciü burdelu. A duveva servì a bate i giüdei e a segnalà au postu d’ê campane.

‘Stu grande u l’eira u capu e nui, ciü pecin, gh’agiütavimu cume puxevimu cun de tarabele ciü pecine e de sgrissure. Tüti i ani insci’a tarabela ghe favimu in tagliu da ina parte pe’ marcà i ani ch’a l’aveva.

    Natüralmente pe’ trei giurni eirimu delongu tüti insc’ê Crote aduverandu e abüsandu d’ê tarabele au puntu de fa’ vegnì a testa cume in tambüru ae gente ch’i stava li da veixin. A mesegiurnu favimu in röu davanti âa Geixa e, aspeitandu che sunesse e ure, s’assetavimu insc’ê tarabele che avevimu messu de cantelu. A l’ura precisa te favimu ün de cheli ciaravügli, che v’û digu mi.

    Dopu sdernà cumensavimu turna u nostru carlevà fina a çinch’ure, perché versu catr’ure u sagrestan u cumensava a asmursà üna pe’ vota e candeře che u l’aveva açesu insc’in candeřé de furma triangulare ch’u l’eira insce l’Autà Magiù. Candu nu’ ghe n’eira che tre o catru, ün de nui u l’andava a vé de tantu in tantu pe savé a che puntu eirimu-

    - Cante ghe n’è ?

    - Ciü due.

    E aspeitavimu.

    - Ciü üna.

    Alura s’abrivavimu tüti in Geixa cu’e nostre tarabele e e sgrissure e aspeitavimu ch’i smursesse l’ürtima.

    A ‘stu mumentu,  mei cari, avessi sentiu che burdelu te favimu !  E cume se e tarabele e e sgrissure i nu’ bastesse pe’ amassà i giüdei, sbatevimu i banchi fina au mumentu che Albertu u Pu, u sagrestan, u n’avesse e scature cine, e u vegnisse a futine föra cume strasse.

    Caiche giurnu fa, intrandu int’a Geixa Grande, òn atruvau u sagrestan che gh’è avura e gh’òn parlau d’a Setemana Santa. U m’à ditu che u nu’ saveva ninte e che avura nu’ se parlava ciü ni de tarabele, ni de sgrissure e che i giüdei i nu’ s’amassava ciü.

    Se ve’, che aumenu li, l’ümanità a l’à faitu de prugressi !

                                                                                               LA VOCE INTEMELIA anno XXIX - n° 6 - giugno 1974

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

P A R M U R E L I

 

e ÖVI GRIXURAI

Tradizioni artigianali e casarecce legate alla Pasqua

 

 

Ricupero del parmurelu

    Per la domenica delle Palme, a Ramurìva, dalla fine degli Anni Sessanta all’inizio dei Novanta si era verificato un vistoso calo per l’artigianato del “parmurelu” intrecciato, giacché i dettami vaticani tendevano, giustamente, a far cessare gli indecorosi addobbi dolciari che la tradizione aveva provocato e l’imperante consumismo aveva esageratamente gonfiato.

    Soltanto pochissime fronde di palma, biancheggiati per privazione dalla luce solare, ma risolutamente non intrecciate artigianalmente, figuravano tra le mani dei massimi vertici vaticani nel corso dei riti d’osanna, la mattina delle ultime domeniche di Quaresima, durante quegli anni.

    Pur diminuendone l’utilizzo, il popolo praticante non aveva del tutto abbandonato l’usanza del “parmurelu”; anche se gli artigiani intrecciatori erano stati decimati da richieste di mercato in netto calo.

    Aver estirpato la nefasta usanza di quegli esagerati addobbi è stato certamente un prezioso risultato d’immagine, tanto che oggi l’usanza della foglia di palma intrecciata può essere ripresa, evitando qualunque addobbo.

    Così oggi, l’esclusiva concessa da papa Sisto V, il 10 settembre 1586, al comandante marittimo sanremese Benedetto Bresca, in occasione dell’innalzamento, in centro al colonnato del Bernini, del grande obelisco monoblocco, ha riportato a Bordighera e dintorni il proliferare di nuovi artigiani intrecciatori, facendo riprendere fiato all’indotto della foglia di palma priva di pigmento.

    Col suo opportuno quanto pericoloso “aiga ae corde”, il Bresca aveva dato una grossa mano all’architetto Domenico Fontana, mentre su trovava in difficoltà di trazione, causata dal riscaldamento delle corde che imbracavano la poderosa “guglia di Nerone”, quindi, era stato premiato.

    Forti di questo privilegio, le apposite coltivazioni di palme, presenti tra Bordighera e San Remo, trovarono un esteso mercato di notorietà, mentre andò crescendo l’artigianato dell’intrecciare artisticamente la fronda di palma imbiancata, dalla semplice crocetta ottenuta con due strisce di foglia, all’intera fronda elaborata in una sorta di complicata filigrana vegetale.

 

LINK APPROPRIATI:

                                               CLUB  NAUTICO  BORDIGHERA

                                                                          LA PASQUA INTEMELIA - TRUCCOONLINE

                                                                                                       

Film LUCE 1938

 

 

 

I ÖVI GRIXURAI

    Nella zona intemelia, tingere le uova pasquali, rassodandole, è detto “grixurà”; cosicché le uova sode e tinte si dicono “grixuràe”. Infatti i coloranti naturali che venivano usati nell’operazione, a contatto con la porosità del guscio, non producevano una tinta brillante, ma tinte pastello molto tenui e tendenti al grigiastro.

    Per dare il colore azzurro venivano usate “e becìciure”dette anche müsseghe , il muscaro tenuiflores, diffusissimo sui prati primaverili; per il verde le foglie de “e buràixe” o della robbia, oltre che degli spinaci e dell’erba fuina. Per il giallo i fiori de “u barbàssu”, il tasso verbasco, o con l’infuso di the, ma anche con lo zafferano; si annerivano con le bacche del Ligustro; per il rosso si usavano le bacche del pruno spinoso o i frutti del “aùrnu”, l’ontano nero; il violetto era preso dai fiori de “u marvùn”, la Alcea rosea; mentre in tempi più recenti, per il marrone si usano i fondi di caffè.

    Per ottenere un bel rosa carico serve il succo ottenuto bollendo la barbabietola, meglio se grattugiata; il blu con le foglie di cavolo rosso; invece un bel arancione si ottiene con l’acqua delle cipolle rosse, comprese di buccia; l’acqua di carota lo concede più tenue.

    Le uova vanno fatte bollire a fuoco lento per almeno quindici minuti, mentre i colori ottenuti si fissano aggiungendo all’acqua un cucchiaino di aceto. Per far apparire i colori un po’ più marcati: dopo che il pentolino è giunto a temperatura ambiente, lasciarlo riposare una notte intera nel frigorifero. Il giorno successivo, con un batuffolo imbevuto d’olio d’oliva, lucidare pazientemente la superficie asciutta.

 

=====================================================================

 

PASCHÉTA  a’e  VERTÜ