Ancöi l'è
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

 

 

U  CIARAVALE

prufetau dau Gran Pescavù

L’Almanacco del Gran Pescatore di Chiaravalle è stato il libretto di previsioni astronomiche, più diffuso nel Ponente Ligure, fino agli Anni Cinquanta del Novecento, conosciuto popolarmente anche come :

 

u Büxàrdu

 

 

CIARAVALE  D’ê  GENTE

    Il popolo delle campagne, si orientava vagamente sulle previsioni del Gran Pescatore. Più che altro, l’Almanacco gli serviva come agenda consolidata, per riconoscere i periodi più adatti ad ogni incombenza agricola. Per il resto, la gente si fidava dai programmi riconosciuti dall'esperienza delle tradizioni, che si passavano da generazione in generazione, sempre utili e magari affinate. Eccone alcune:

    I dixe che se pö savé u tempu de tütu l’anu standu a mente “i duzairi”, ch’i sereva i primi duze giurni d’u primu mese: zenà u farà cume u primu, frevà cume i dui, marsu cume i trei... e cuscì fina a deixembre, ch’u farà cume i duze de zenà.

    Paresce però che, i Ligüri de l’antighità, ‘sti giurni i li cuntesse dau primu de nüvembre, candu cumensava l’anu, a cheli tempi. I li cuntava fina au giurnu vinticatru: dividendu i mesi in due parti; i primi chinze giurni de ciache mese i l’avereva reportau cose fava, riferiu â serie dispari d’i duze giurni; a segunda metà d’i mesi a sereva staita cume u tempu faitu inta serie pari d’i duze, pigliai ün pe’ vota.

    Besögna recunusce che i primi vinticatru giurni de nüvembre i cuntegne, dopu l’ünze, l’estae de San Martin, che a paresce assai adata a vaticinà i giurni d’a bela stagiun, fina inte l’invernu ch’u l’arriverà da pe’ elu.

    Se int’a giurnà d’a Candelora fa’ brütu tempu, vö di’ che l’invernu u l’é belu che fenìu. S’a l’é vera che: néva o ciövia â Candelora, de l’üvernu semu föra; se nu’ ciove e tira ventu, de l’üvernu semu drentu.

. . . . . .

    I ürtimi dui giurni de marsu e i primi trei d’avrì, ch’i ghe dixe i çincairi, i nu’ sun mia gairi ... agaribai: paresce che ‘sti ani, ina vota, Marsu u l’àge aduverau ‘si çinche giurni pe’ faghe scangià idea a in pegurà ch’u s’incredeva de esse za’ au següru dau marrìu tempu.

    Au mese d’avrì, se atruvé caiche bela anciua, mangéveřa aviau, e nu’ stéra a sařà, perché i dixe che: chi sàra d’a lüna d’avrì perde pesciu e barrì.

    D’a lüna vécia de màzu, se tàglia i àrburi pe’ pöi fàři secà e aduveràři int'i travàgli. E speramu che nu’ ciöve u giurnu de l’Ascensiun, perché i dixe che sedunca l’anà a va’ in perdiçiùn.

    Besögna propiu sperà che u giurnu de San Giuani l’aria a nu’ séce stèrbura, s’i l’àn raixun cheli ch’i dixe che: a negia de San Giuan a l’anegia a paglia e u gran.

    Avanti de semenà, i u dixe tüti, besögna sta’ a mente a lüna, pe’ nu’ andà a résegu de semenà de lüna növa, che nu’ vegniréva in belu ren. E alura agé pascensa, e féve i conti pe’ semenà de lüna vecia. (Però: de cheli i dixe che u primu venardì, dopu ch’u l’à faitu a lüna, u l’é ancù bon).

    Nu’ stéve a scurdà che u giurnu d’a setemana che càra San Lurensu, pe’ tütu l’anu nu’ besögna ni’ semenà, ni’ fa’ u vin, sedunca, i dixe, tütu u travagliu faitu u va’ a ramengu.

    Int’u puà, besögna tegnìsse cume intu semenà, e sta’ a mente a lüna, ch’a deve esse vecia perché u travagliu u dàghe bon frütu, segundu cose i dixe i veci paisai.

. . . . . .

    A lüna a guverna iscì u vin, cum’i dixe cheli ch’i se n’acapisce: pistà l’üga, intrà u mustu, müà u vin e imbutìgliařu i sun tüti de travagli ch’i se deve fa’ de lüna vecia.

. . . . . .

    Nüvembre u l’é u mese ch’u l’arriva u freidu, e za ‘sti ani i dieva che: ai Santi se veste i fànti, a Santa Catarina e còle i fan farina e a Sant’Andria u freidu u sciòrte de suta a pria.

. . . . . .

    U giurnu de Deinà u funsiuna cume chelu de San Lurensu: i dixe che pe’ tütu l’anu int'u giurnu d’a setemana ch’u l’è carau Deinà, nu’ besögna ni’ semenà, ni’ fa’ u vin, pe’ nu’ perde a roba e u travagliu.