Ancöi l'è e i sun e ure

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

 

 

CANSUN  INTEMELIE

REPERTORIO CANORO

della Cumpagnia Cantante

 

 

                                       CANTI RITUALI

A Giusepina                                                                 carnevalesco

A l'avirun der ma'                                                         feste di maggio

Batezaglie                                                                     rito domestico

Gigé u l'è mortu                                                           carnevalesco

I trei uxelin                                                                   feste di maggio

O la cima del ma'                                                         feste di maggio

Pasca Pifània                                                                epifanico

Pigliaru, pigliaru                                                           natalizio

Sabu santu                                                                    settimana santa

U magiu girau                                                              feste di maggio

Viva Carlevà                                                                carnevalesco

Lauda a Sant’Ampegliu                                               lode maggenc

 

                                       CANZONI NARRATIVE

A barca - Ra barca                                                        I trëi curumbi gianchi

A bela 'Namaria                                                            Insci’u ponte de Liun

A Duçaighina                                                               Insci’u valun de Pigna

A figlia d’u manente                                                    La bevanda sonnifera

Picchia la porticella                                                      A spusina

Sun trei dì                                                                     Dona Lumbarda

I dui uxelin                                                                   U paire de Catarina

I trei cumpagni                                                             A la casina nova

Tré curumbete gianche                                                 'Nta vale de Pigna

A Savurgiu gh'é ina dona                     

 

                                       CANTI DI LAVORO

I müratei                                                                       Liretta

                                              CONTRASTI

‘Stu chi l'è u mese ...                                                    Capitanu

Candu u preve …

                                           NINNE NANNE

Adormite curumbu                                                       Ghigna chigna corba

Fa' nana pupun de pessa                                               Lampa lampeta

O Scegnù San Graudu                                                 Margarita

Pigliaivene ber tempu                                                  Maria lavava

 

                                       POESIE MUSICATE

U primu deinà                                                              Ruca Rucheta

Sciorte a sciura                                                             Utubre

Dighe din din                                                               Luna runda

A camura                                                                      A ina cardelina

I giurni d’a setemana                                                    Dighe din din

A ina cardelina                                                             A camura

L'incantamentu d’u baixadone                                       Pierre

 

                                                 STORNELLI

A bela a se fa i rissi                                                      Lenga serpentina

U guardian der munte                                                  Rondinella

Barba Garibu                                                                Candu me paire

Marcelina Rusina

Ciancegura – Brufigura                                                Maria Girola

Tré soldatin                                                                  D'inte Pigna a Ventimiglia

O Baccicin                                                                    Pepin bala Pepin

L'amigu fedele                                                             O belu Giuanin

Ma se savessi cose fan e done

 

                               CANZONI D’AUTORE LOCALE

Angelina                                                                       1924

Scciancurelu                                                                 1927

Viva u Scögliu                                                              1928

Cume l'é bélu tanghezà                                                1928

Ciancégura Barlégura                                                   1929

Viva Carlevà                                                                1929

Adiu Cavu !                                                                  1930

Pigliaru, pigliaru u ratu int’u touru                                   1930

Fàtene carà Paulin                                                        1931

A Begarìçia                                                                  1931

Perché u l'é pescavù                                                     1931

Insci’u ciü bélu                                                             1931

L'é a tü che vögliu ben                                                 1932

L'é mégliu ciügà in'ögliu                                              1932

Cum'a l'é bona a pisciadéla                                          1932

L'aiga d'a Scciümàira                                                    1932

A funtana d'a Catedrale                                               1933

U Tran-lümàssa                                                            1933

Lezéndia ventemigliusa                                                1934

Sciure e garsune                                                           1935

S'i passa auti                                                                 1936

Ma ghe n'avé testa !                                                     1936

Matin de primavera                                                      1937

A vuxe d'u Röia                                                           1937

Se drisserà Marieta                                                       1938

A cansun d'a Zona Franca                                            1946

A l'éira a reginéta d'e valae                                          1947

Candu l'arriva u Mazu                                                  1948

Purve int'u çervélu                                                        1948

U varsu de San Segundu                                              1948

Nustalgia de Ventemiglia                                             1949

Riturna a Batàglia                                                        1949

Viva a Bataglia                                                             1949

Vui s'é tüte da baixà                                                     1950

Sciure bele                                                                    1950

Sciure fra e sciure                                                         1951

T'aspéitu a bataglià                                                       1951

Sona mezanöte                                                             1951

Sciure e baixi                                                                1951

Candu a rundura a l'arriva                                            1952

A mei sciura ciü béla                                                    1952

L’Ötava meraveglia                                                      1953

Sciure nostre                                                                1953

Dui ögli cin de su                                                         1953

Te vögliu di' de scì                                                       1954

A nostra festa                                                               1954

I scciancureli d'u carrugiu longu                                  1955

Canti, zuvene e teatri                                                   1958

A cansun d'a Mar Parà                                                 1959

 

Catainin                 (pignascu)                                      1938

Dent'igna porta ...  (pignascu)                                      1939

I zuveni gagliardi  (çerianascu)                                    1950

A vita a l'è bela      (çerianascu)                                   1950

 

 

 

 CUMPAGNIA CANTANTE