Ancöi l'è
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

 

 

 

COMPAGNIA  BALESTRIERI

 Città di Ventimiglia

 

TROFEI assegnati e NOMINE

------------------------------- 

VINCITORI  e  PECULIARITÀ

 

 

TACIA de CONESTEGIA

Campione sociale per i Tornei svolti durante l’anno

PRIÙ BARESTRÀNJ

 

1985:         LUISIU d’a BENVEGNÜA

1986:         GARBO d’a MAGLIÓCA

1987:         LÜÇIAN da VARAURÌ

1988:         ANTÓ d’i SCÜRI

1989:         ANTÓ d’i SCÜRI

1990:         NÀNO d’u CIABÓTU

1991:         LÜÇIAN da VARAURÌ

1992:         LÜÇIAN da VARAURÌ

1993:         ANTÓ d’i SCÜRI

1994:         COSMA da MARCIANI

1995:         TONI d’a PORTA MARINA

1996:         TONI d’a PORTA MARINA

1997:         SÈRGE d’e TÚRE

1998:         LUÌ’ d’ê MÁURE

1999:         LUÌ’ d’ê MÁURE

2000:         LUISIU d’a BENVEGNÜA

2001:         LUÌ’ d’ê MÁURE

2002:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2003:         TONI d’a PORTA MARINA

2004:         DÉRFU d’ê PORTÀSSE

2005:         LUÌ  d’ê PORTÀSSE

2006:         NANO d’u CIABOTU

2007:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2008:         TONI de PORTA MARINA

2009:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2010:         LÜÇIAN da VARAURÌ

2011:         TONI de PORTA MARINA

2012:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2013:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2014:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2015:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2016:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2017:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2018:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2019:         MASCIMIN de LISURA

 

BARATÉLU SPEÇIARIU

Migliori piazzamenti tra i primi cinque classificati

             in ogni gara nell’anno.

   DESTRENGITÙ

 

1986:         LUISIU d’a BENVEGNÜA

1987:         LÜÇIAN da VARAURÌ

1988:         NÀNO d’u CIABÓTU

1989:         FRANCHIN d’a VERANDUNA

1990:         NÀNO d’u CIABÓTU

1991:         LÜÇIAN da VARAURÌ

1992:         ISÀ d’u SAUDAN

1993:         ANTÓ d’i SCÜRI

1994:         COSMA da MARCIANI

1995:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

1996:         TONI d’a PORTA MARINA

1997:         SÈRGE d’e TÚRE

1998:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

1999:         LUÌ’ d’ê MÁURE

2000:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2001:         SIRVIU d’a CANAVAIRA

2002:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2003:         TONI d’a PORTA MARINA

2004:         TONI d’a PORTA MARINA

2005:         NANO d’u CIABOTU

2006:         NANO d’u CIABOTU

2007:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2008:         ANGÉ de SANSEPURTU

2009:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2010:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2011:         TONI d’a PORTA MARINA

2012:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2013:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2014:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2015:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2016           TUNIN d’ê BRAIE

2017:          DUMÉ d’u BOSCULONGU

2018:          BERTIN d’a GRIXELA

2019:          MASCIMIN de LISURA

  

TACIA ARGENTEA

Vincitore dell’annuale de   a LUDUM BALISTRE

CAMPIONE COMUNALE

 

1986:         SÈRGE d’e TÚRE

1987:         TONI d’a PORTA MARINA

1988:         LUISIU d’a BENVEGNÜA

1989:         LUISIU d’a BENVEGNÜA

1990:         ANTÓ d’i SCÜRI

1991:         SÈRGE d’e TÚRE

1992:         LUISIU d’a BENVEGNÜA

1993:         ANTÓ d’i SCÜRI

1994:         COSMA da MARCIANI

1995:         TUANE d’a BARBAIRA

1996:         NANO d’u CIABOTU

1997:         SÈRGE d’e TÚRE

1998:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

1999:         LUÌ’ d’ê MÁURE

2000:         FIURÉ’ d’u SCÖGLIU

2001:         LUÌ’ d’ê MÁURE

2002:         LÜÇIAN de VARAURÌ

2003:         DUME’ d’u BOSCULONGU

2004:         TONI d’a PORTA MARINA

2005:         ERIAN d’u PARMARIN

2006:         NANO d’u CIABOTU

2007:         NANO d’u CIABOTU

2008:         TONI d’a PORTA MARINA

2009:         BERTIN d’a GRIXELA

2010:         BRÜNETU d’a SEAUSSA

2011:         LÜÇIAN da VARAURÌ

2012:         EUGÉ u LEVANTIN

2013:         LEÀ d’u STECADÒ

2014:         TONI d’a PORTA MARINA

2015:         MASCIMIN de LISURA

2016:         GARBO D’A MAGLIOCA

2017:         ANGÉ DE SANSEPURTU

2018:         ANGÉ DE SANSEPURTU

2019:         DERFU d’ê PORTASSE

 

TROFEO MINGUCCIO LIPPOLIS

Coppia vincitrice del Torneo tra Banderie nel a LUDUM BALISTRE

 

1993:  I          LÜÇIAN da VARAURÌ  -  TONI d’a PORTA MARINA

1994:  II         COSMA da MARCIANI  -  LUISIU d’a BENVEGNÜA

1995:  III        CARLETU d’a MAGAUDA  -  TONI d’a PORTA MARINA

1996:  IV        COSMA da MARCIANI  -  PIERU d’a SUESSA

1997:  V         NANO d’u CIABOTU  -   TONI d’a PORTA MARINA

1998:  VI        ANTÓ d’ì SCÜRI  -  FIURÉ d’u SCÖGLIU

1999:  VII       SIRVIU d’a CANAVAIRA  -  ZÜGLIU d’a MATUZIANA

2000:  VIII      NANO d’u CIABOTU  -   TONI d’a PORTA MARINA

2001:  IX        TONI d’a PORTA MARINA  -  LÜÇIAN da VARAURÌ

2002:  X         NANO d’u CIABOTU  -   TONI d’a PORTA MARINA

2003:  XI        LUÌ d’ê MAURE         -  DERFU d’ê PORTASSE

2004:  XII       TONI d’a PORTA MARINA   -  GARBO d’a MAGLIOCA

2005:  XIII      LUÌ d’ê MAURE         -  BRÜNETU d’a SEAUSSA

2006:  XIV     NANO d’u CIABOTU   -  DERFU d’ê PORTASSE

2007:  XV      TONI d’a PORTA MARINA   -  NANO d’u CIABOTU

2008:  XVI     ZÜGLIU d’a MATUZIANA  -  ERIAN d’u PARMARIN

2009:  XVII    DUMÉ d’u BOSCULONGU   -  BRÜNETU d’a SEAUSSA

2010:  XVIII   TONI d’a PORTA MARINA   -  BRÜNETU d’a SEAUSSA

2011:  XIX     EUGÉ u LEVANTIN         -    BASTIN d’u TURRIUN

2012:  XX      EUGÉ u LEVANTIN      -     LEÀ d’u STECADÒ

2013:  XXI     TONI d’a PORTA MARINA  -  GARBO d’a MAGLIOCA

2014:  XXII    PIÉ d’ê ASSE       -        LURÉ u PECIN

2015:  XXIII   BACÌ d’u SEBURGA   -  ANGÉ de SANSEPURTU

2016:  XXIV  LEÀ d’u STACADÒ   -  DUMÉ d’u BOSCULONGU

2017   XXV   ANGÉ de SANSEPURTU   -  BERTIN d’a GRIXELA

2018   XXVI  BASTIAN d’u TURIUN  - MASCIMIN de LISURA

2019   XXVII BASTIAN d’u TURIUN  - LEA’ d’u STECADÖ

 

 

CAMPIONE di MAGGIO

Vincitore dell’annuale  CIANTÀMAZU

  

1988:         ANTÓ d’ì SCÜRI

1989:         MASCIMIN de SANFERIÀN

1990:         LÜÇIAN da VARAURÌ

1991:         MINGUCCIO d’u SCARÌN

1992:         FIURÉ’ d’u SCÖGLIU

1993:         LÜÇIAN da VARAURÌ

1994:         GÀRBO d’a MAGLIÓCA

1995:         TUANE d’a BARBAIRA

1996:         TUANE d’a BARBAIRA

1997:         CARLETU d’a MAGAUDA

1998:         SÈRGE d’e TÚRE

1999:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

 

2000:         TONI d’a PORTA MARINA

2001:         SIRVIU d’a CANAVAIRA

2002:         ZORZU d’a RIJEKA

 

2003:         BERTIN d’a GRIXELA

2004:         ERIAN d’u PARMARIN

 

2005:         DERFU d’ê PORTASSE

2006:         BERTIN d’a GRIXELA

2007:         MARCHÉ d’a RIVAIRA

2008:         GIAUSÉ d’u STRAFURCU

2009:         BERTIN d’a GRIXELA

2010:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2011:         EUGÉ u LEVANTIN

2012:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2013:         TONI d’a PORTA MARINA

2014:         TUNIN d’ê BRAIE

2015:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2016:         TUNIN d’ê BRAIE

2017:         DUMÉ d’u BOSCULONGU

2018:         BERTIN d’a GRIXELA

2019:         EUGE’ u LEVANTIN

  

 

SEBURGHIN SGARBAU

Brocheta di tasso centrata netta in gara

BROCAUNÇA

 

1986:  LUISIU d’a BENVEGNÜA

2000:  ZORZU d’a RIJEKA  -  LÜÇIAN da VARAURI’  -

           NÀNU d’u CIABÓTU

2001:  NANU d’u CIABOTU  -  LUI’ d’e MAURE   -

           TONI d’a PORTA MARINA  -  DUME’ d’u BOSCULONGU

2002:  DUMÈ d’u BOSCULONGU  -  TONI de PORTA MARINA

2003:  DUME’ d’u BOSCULONGU  -  BERTIN d’a GRIXELA  -

           LUI’ d’e MAURE  -  TONI de PORTA MARINA

2004:  ANGÉ de SANSEPURTU

2005:  DERFU d’ê PORTASSE   -  NANO d’u CIABOTU

2006:  BERTIN d’a GRIXELA  -  MARCHE d’a RIVAIRA  -

           NANO d’u CIABOTU

2007:  DUMÉ d’u BOSCULONGU  -  NANO d’u CIABOTU  -

           MARCHE d’a RIVAIRA  -  FRANCHIN d’a VERANDUNA  -

           ZÜGLIU d’a MATUZIANA  -  GIAUSE d’u STRAFURCU

2008:  BERTIN d’a GRIXELA  -  ANGÉ de SANSEPURTU

2009:  BERTIN d’a GRIXELA

2010:  EUGÉ u LEVANTIN  -  DERFU d’ê PORTASSE  -

           LÜÇIAN da VARAURI’

2011:  EUGÉ u LEVANTIN  -  DUME’ D’U BOSCULONGU

2012:  DUMÉ d’u BOSCULONGU  -  BRÜNETU d’a SEAUSSA

2013:  TONI de PORTA MARINA  - ANGÉ de SANSEPURTU  -

           DUMÉ d’u BOSCULONGU

2014:  PIETRU d’ê ASSE /3  - DUME’ d’u BOSCULONGU  -

2015:  BACI’ d’u SEBURGA /2  - MASCIMIN de LISURA  -

           DUME’ d’u BOSCULONGU  -

2017;  BERTIN d’a GRIXELA  -

2018:  BASTIAN d’u TURIUN - TIAN d’u CAVETU  -

           ANGE’ de SANSEPURTU  - DERFU d’ê PORTASSE

2019:  EUGE’ u LEVANTIN  - LEA’ d’u STECADÖ  -

           MASCIMIN de LISURA

 

BROCASTARÀ

 

1987:  ANTÓ d’i SCÜRI  -  LÜÇIAN da VARAURÌ

1988:  ANTÓ d‘i SCÜRI  -  LUISIU d’a BENVEGNÜA  -

           LÜÇIAN da VARAURÌ  -  FIURÉ d‘u SCÖGLIU

1989:  ANTÓ d’i SCÜRI  -  TONI d’a PORTA MARINA  -

           NÀNO d’u CIABÓTU  -  LUISIU d’a BENVEGNÜA /4

1990:  TUÀNE d’a BARBÀIRA  -  NÀNO d’u CIABÓTU

1991:  ANTÓ d’i SCÜRI /2  -  MINGUCCIO d’u SCARÌN  -

1992:  ANTÓ d’i SCÜRI  -  LÜÇIAN da VARAURÌ  -  ISÀ d’u SAUDAN  -

           MARIETU d’i CIÓTI

1993:  TUÀNE d’a BARBÁIRA  -  CARLÌN d’a VÍLA  - 

1994:  TONI d’a PORTA MARINA  -  ISÀ d’u SAUDÁN  -

           FIURÉ d‘u SCÖGLIU  -  COSMA da MARCIANI  -

           LUISIU d’a BENVEGNÜA

1995:  CARLETU d’a MAGAUDA  -  LÜÇIAN da VARAURÌ

1996:  NÀNO d’u CIABÓTU  -  SIRVIU d’a CANAVAIRA

1997:  SÈRGE d’e TÚRE  -  GARBO d’a MAGLIOCA

1998:  ANTÓ d’i SCÜRI   -  DUMÉ d’u BOSCULONGU  -

           TONI d’a PORTA MARINA  -

1999:  ANTÓ d’i SCÜRI  -  LUI’ d’e MAURE  -  FIURÉ d’u SCÖGLIU

2000:  TONI d’a PORTA MARINA  -  DUME’ d’u BOSCULONGU  -

           FIURÉ d’u SCÖGLIU

2001:  SIRVIU d’a CANAVAIRA  -   TONI d’a PORTA MARINA

2002:  ZORZU d’a RIJEKA  -   LUÌ d’e MAURE

2003:  DUME’ d’u BOSCULONGU

2004:  ZÜGLIU d’a MATUZIANA  -  ERIAN d’u PARMARIN  -

           NÀNO d’u CIABÓTU  -  ANGÉ de SANSEPURTU

2005:  DERFU d’ê PORTASSE  -  NANO d’u CIABOTU  -

           LUI d’ê MAURE  -  ERIAN d’u PERMARIN

2006:  DUMÉ d’u BOSCULONGU  -  CARLETU d’a MAGAUDA  -

           ANGÉ de SANSEPURTU  -  LUÌ d’ê MAURE  -

           ZÜGLIU d’a MATUZIANA

2007:  ERIAN d’u PARMARIN  -  MARCHÉ d’a RIVAIRA  -

           NANU d’u CIABOTU  - LUÌ d’ê MAURE  - PRUPÌ d’i SCARVEGNI

           ANGÉ de SANSEPURTU

2008:  TONI de PORTA MARINA / 3  -  GIAUSÉ d’u STRAFURCU  -

           LUÌ d’ê MAURE  -  FRANCHIN d’a VERANDUNA  -

           DUMÉ d’u BOSCULONGU  -  ANGÉ de SANSEPURTU  -

           LÜÇIAN da VARAURÌ

2009:  ANGÉ de SANSEPURTU  -  BERTIN d’a GRIXELA  -

           TONI de PORTA MARINA  - FRANCHIN d’a VERANDUNA  -

           DUME d’u BOSCULONGU  -  LUÌ d’ê MAURE / 3  -

2010:  LUÌ d’ê MAURE

2011:  DERFU d’ê PORTASSE  -  PRUPÌ d’î SCARVEGNI  -

           LÜÇIAN da VARAURÌ

2012:  LÜÇIAN da VARAURÌ  -  BASTIAN d’u TURRIUN  -  DIEGO

           TUNIN d’ê BRAIE

2013:  LEÀ d’u STECADÒ  - DUMÉ d’u BOSCULONGU  -

           TUNIN d’ê BRAIE  -  BASTIAN d’u TURRIUN  -

2014:  DUMÉ d’u BOSCULONGU /2  -  TUNIN d’^e BRAIE  -

2015: 

2016:  TUNIN d’ê BRAIE  - PIETRIN d’ê ASSE  - BERTIN d’a GRIXELA -

2017:  MASCIMIN de LISURA  -  DUME’ d’u BOSCULONGU

2018:  LEA’ d’u STECADÖ  - PIETRIN d’ê ASSE  -

          BERTIN d’a GRIXELA

2019:  MASCIMIN de LISURA/2  - DERFU d’ê PORTASSE  -

           ANGE’ de SANSEPURTU

 

 

    DESCIARIN

Vincita su bersaglio piano e tasso nel medesimo Torneo

 

1992:  MARIETU d’i CIOTI  -  CARLÌN d’a VÍLA  -

             LÜÇIAN da VARAURÌ

1994:  COSMA da MARCIANI  -  LUISIU d’a BENVEGNÜA

1996:  NÀNO d’u CIABÓTU

1997:  SÈRGE d’e TÚRE

1998:  ANTÓ d’i SCÜRI /2  - TONI d’a PORTA MARINA

1999:  DUMÉ d’u BOSCULONGU

2000:  LÜÇIAN da VARAURÌ

2001:  SIRVIU d’a CANAVAIRA

2002:  DUMÉ d’u BOSCULONGU / 2

2003:  DUMÉ d’u BOSCULONGU

2004:  ZÜGLIU d’a MATUZIANA  -  TONI d’a PORTA MARINA   -

           DERFU d’ê PORTASSE

2005:  NANO d’u CIABOTU  -  DERFU d’ê PORTASSE  -

           LUÌ d’ê MAURE

2006:  DUMÉ d’u BOSCULONGU  -  GIAUSÉ d’u STRAFURCU

2007:  NANO d’u CIABOTU

2008:  ERIAN d’u PARMARIN

2009:  BERTIN d’a GRIXELA

2010: 

2011:  TONI de PORTA MARINA  -  EUGÉ u LEVANTIN  _

2012:  DUMÉ d’u BOSCULONGU  -  LÜÇIAN da VARAURÌ –

           BRÜNETU d’a SEAUSSA  -  TUNIN d’ê BRAIE  -

           EUGÉ u LEVANTIN  _

2013:  DUMÉ d’u BOSCULONGU

2014:  EUDE’ u LEVANBTIN  -

2015:  EUGE’ u LEVANTIN  -  DUME’ d’u BOSCULONGU  -

2016:  PIETRIN d’ê ASSE  -  BERTIN d’a GRIXELA  -

2017:  GINEVRA d’u CASTRUM  -  TUNIN d’ê BRAIE  -

           DUME’ d’u BOSCULONGU

2018:  BASTIAN d’u TURIUN  -  LEA’ d’u STECADÖ  -

2019:  LEA’ d’u STECAD  -  MASCIMIN de LISURA

  

 

LÜXÉRNA PLÀTEA

Riconoscimento alle presenze per il sostegno alla

Immagine Sociale

 

1986:  MINGUCCIO d’u SCARÌN  -  TUÀNE d’a BARBÀIRA

          NÀNO d’u CIABÓTU          -  GARBO d’a MAGLIÓCA

          GINO d’i GERBÀSSI          -  LUISIU d’a BENVEGNÜA

1987:  MINGUCCIO d’u SCARÌN  -  ANTÓ d’i SCÜRI

          LÜÇIAN da VARAURÌ        -  LUISIU d’a BENVEGNÜA

1988:  MINGUCCIO d’u SCARÌN  -  TUANE d’a  BARBÀIRA

          GASPARIN d’a BASTÌA

1989:  ANTÓ d’i SCÜRI                 -  LUISIU d’a BENVEGNÜA

1990:  NÀNO d’u CIABÓTU          -  ANTÓ d’i SCÜRI

           LUISIU d’a BENVEGNÜA  -  TUNIN de l’AUREGNÀNA

1991:  ANTÓ d’i SCÜRI                 -  LUISIU d’a BENVEGNÜA

          LÜÇIAN da VARAURÌ        -  TONI de PORTA MARINA

          TUANE d’a  BARBÀIRA

1992:  TONI d’a PORTA MARINA -  LUISIU d’a BENVEGNÜA

          ANTÓ d’i SCÜRI - SÌRVIU d’a CANAVÀIRA - MARIETU d’i CIOTI

1993:  TONI d’a PORTA MARINA -  LUISIU d’a BENVEGNÜA

           ANTÓ d’i SCÜRI

1994:  ANTÓ d’i SCÜRI  -  TONI d’a PORTA MARINA  -

          MARIETU d’i CIOTI

1995:  ANTÓ d’i SCÜRI  -  TONI d’a PORTA MARINA  -

          TUANE d’a  BARBÀIRA

1996:  ANTÓ d’i SCÜRI  -  TUANE d’a  BARBÀIRA

1997:  ANTÓ d’i SCÜRI

1998:  #  ANTÓ d’i SCÜRI

1999:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU

           #  ANTÓ d’i SCÜRI  -  LUÌ d’ê MÁURE

2000:  #  LUÌ d’ê MÁURE

           #  DUME’ d’u BOSCULONGU     -   ZÜGLIU d’a MATUZIANA

2001:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU     -  LUISIU d’a BENVEGNÜA -

               ZÜGLIU d’a MATUZIANA  -  SIRVIU d’a CANAVAIRA

           #  TONI d’a PORTA MARINA  -  LUÌ d’ê MÁURE  -

               NÀNO d’u CIABÓTU

2002:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU     -  LUÌ d’ê MÁURE

           #  TONI d’a PORTA MARINA      -  DERFU d’ê PORTASSE

2003:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU     -  TONI de PORTA MARINA

           #  CARLETU d’a MAGAUDA  -  BERTIN d’a GRIXÉLA  -

                ERIAN d’u PARMARIN

2004:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU

           #  LUI’ d’ê MAURE  -  DERFU d’ê PORTASSE  - 

                ERIAN d’u PARMARIN

2005:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU     -  LUÌ d’ê MÁURE

           #  TONI de PORTA MARINA       -  DERFU d’ê PORTASSE

2006:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU  - LUÌ d’ê MÁURE  - 

               ANGÉ de SANSEPURTU  - MARCHÉ d’a RIVAIRA

           #  NANO d’u CIABOTU  -  LUISIU d’a BENVEGNÜA

2007:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU  -  TONI de PORTAMARINA  -

               ZÜGLIU d’a MATUZIANA

           #  LUI’ d’ê MAURE

2008:  #  ANGÉ de SANSEPURTU  -  TONI de PORTA MARINA

          #  LUÌ d’ê MÁURE   -  ZÜGLIU d’a MATUZIANA

2009:  #  TONI d’a PORTA MARINA  - DUME’ d’u BOSCULONGU   -

               BERTIN d’a GRIXELA

           #  LUÌ d’ê MÁURE

2010:  #  BERTIN d’a GRIXELA  - DUME’ d’u BOSCULONGU  -

               LÜÇIAN da VARAURÌ

           #  TUNIN d’ê BRAIE  -  LUÌ d’ê MÁURE

2011:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU     -  TONI de PORTA MARINA

          #  ANGÉ de SANSEPURTU        -  TUNIN d’ê BRAIE

2012:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU     -  TONI de PORTA MARINA

           #  BERTIN d’a GRIXELA    -  ANGÉ d’ê PORTASSE

2013:  #  TONI de PORTA MARINA  - DUME’ d’u BOSCULONGU  -

               ANGÉ d’ê PORTASSE

           #  TUNIN d’ê BRAIE  -  BASTIAN d’u TURRIUN  - EUGÉ u LEVANTIN

2014:  #  TUNIN d’ê BRAIE  -  DUME’ d’u BOSCULONGU 

           #  ANGÉ de SANSEPURTU

2015:  #  BERTIN d’a GRIXELA  -  DUME’ d’u BOSCULONGU 

           #  ANGÉ de SANSEPURTU

2016:  #  BERTIN d’a GRIXELA  -  DUME’ d’u BOSCULONGU 

           #  TUNIN d’ê BRAIE

2017:  #  BACÌ D’u SEBURGA  -  ANGÉ de SANSEPURTU  

           #  TIAN d’u CAVETU    -   DUME’ d’u BOSCULONGU

2018:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU

           #  TINA d’i CIAI  -  TUNIN d’ê BRAIE

2019:  #  DUME’ d’u BOSCULONGU  - DERFU d’ê PORTASSE  - TINA d’i CIAI

          #  MASCIMIN de LISURA

 

 

BARESTRU AUREU

Prezioso riconoscimento alle presenze immagine annuali

in aggiunta alla promozione della Compagnia

    CONFANONERIO

 

1997:             CARLETU d’a MAGAUDA

1998:             ANTÓ d’i SCÜRI

1999:             LUI’ d’ê MAURE

2000:             LUI’ d’ê MAURE

2001:             TONI d’a PORTA MARINA

2002:             CARLETU d’a MAGAUDA

2003:             CARLETU d’a MAGAUDA

2004:             ANTÒ d’i SCÜRI

2005:             LUI’ d’ê MAURE

2006:             NANO d’u CIABOTU

2007:             ANTÒ d’i SCÜRI

2008:             LÜÇIAN da VARAURÌ

2009:             TONI de PORTA MARINA

2010:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

2011:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

2012:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

2013:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

2014:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

2015:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

2016:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

2017:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

2018:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

2019:             DUMÉ d’u BOSCULONGU

  

 

   MASSELIN INFERAU

Costruzione o assemblaggio di una nuova balestra

 

1986      Mastru SERGE       :  Celata

1987  -  Mastru NÀNO :  Arbura     -     Damigella

           Mastru SERGE       :  Limonina

           Mastru FRANCHIN :  Durendà

1988    Mastru MARIETU    :  Murtura

           Mastru FRANCHIN :  Cygnusolor   -   Segugia

1989 -  Mastru FRANCHIN :  Guendalina  -   Alano      -   Madona

           Mastru NANO :       Rettilia

           Mastru MARIETU   :  Grimauda

           Mastru SERGE       :  Bibera

1992  -  Mastru MARIETU    :  Carlina

1999  -  Mastru DUMÉ :  Amìga

            Mastru MARIETU   :  Ciotina

2000  -  Mastru DUMÉ :  Bélura

2002  -  Mastru DUMÉ :  Calàndra

2003  -  Mastru DUMÉ :  Dragörina    -    Elvira

2004  -  Mastru DUMÉ :  Füsàra

  

 

VERETUNÉI

Tornitori ed assemblatori di verrette

 

Mastro FRANCHIN        300

Mastro MARIETU          200

Mastro  NANO               150

Mastro MINGUCCIO       60

Mastro LUISIU              50

 Mastro ANTÒ              50

Mastro DUMÉ              40

Mastro SERGE             30

Mastro CARLIN           15

Mastro ANGÉ              10

 

 

BALESTRIERI  Albo d'oro

 

BALESTRIERI  CAMPIONI LITAB